Иван Иванов

Изпълнителен директор

Представяне

Иван Иванов е изпълнителен директор на Сдружение ФССБ от създаването на организацията през 2012 г.

Също така е и управител на Фондация “Агапедия България”, която работи от 2001 г. с деца и младежи в неравностойно положение за подобряване на тяхната социализация, комуникация и качество на живот на територията на столицата и гр. Пловдив.

Диляна Гюрова

Директор на ЦПО „Св. Методий Славянобългарски“

Представяне

В периода 2008-2018 г. е част от екипа на фондация „Конкордия България“, чрез което познава ФССБ от самото учредяване на сдружението. В периода 2017-2019 г. е ръководител на проекта „Трансфер на утвърдена практика – дуално обучение за социални професии от федерална провинция Баден-Вюртемберг“, чрез който ФССБ развива концепцията на ЦПО „Св. Методий Славянобългарски“ по модел на немските партньори от фондация „Либенау“ и Института за социални професии.

Диляна Гюрова е магистър по социални дейности и също по счетоводство и контрол, а през годините завършва и няколко интересни обучителни програми: Общностно развитие / Community Organising в САЩ, обучение по социален мениджмънт в Румъния и Австрия, Национална програма „Управленски умения“ и регионална програма за Западните Балкани на Българско училище за политика.

В свободното си време е доброволец към няколко организации, също обича да играе, да пее и да пътува, както и да практикува различни видове йога и гимнастика.

Анна Върбанова

Ръководител Лаборатория за социални иновации

Представяне

Анна Върбанова е асистент във  Факултета по педагогика на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ и докторант по управление на иновациите в училищата.

Анна е експерт с богат опит в областта на дизайна на обучения и разработването на учебни програми, както и в методологията на дизайн мисленето и образователния дизайн.

Понастоящем тя ръководи Лабораторията за социални иновации (ЛабСИ), създадена в рамките на проекта D-Care Labs. Благодарение на нейния опит и усилия ЛабСИ успешно създаде среда за електронно обучение по време на пандемията, за да пилотира 9-месечните цикъл на Лабораторията с участието на над 20 социални предприемачи от цяла България. Тя успя да интегрира в нея различни дигитални инструменти и я оформи с цел придобиване на по-интензивно учебно преживяване и създаване на иновативни решения в областта на домашната грижа.

Анна има над 6 години преподавателски опит в системата на висшето образование (с курсове по Въведение в педагогиката, Алтернативни педагогически теории и практики, Насилие, основано на пола: превенция и социална работа, Социално предприемачество и т.н.) и още много в сектора на неформалното образование.

Тя е бивш учител по танци и състезател в САЩ, а след завръщането си обратно в България в продължение на няколко години се занимава с образователни, социални и културни проекти, особено насочени към групи в неравностойно положение. Като бакалавър по ерготерапия в Русенския университет тя работи за Фронтлайн България за прехода от институционална към общностна грижа за деца с увреждания.