ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ – ЛАБОРАТОРИЯ ЗА СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ

Федерацията на социалните сдружения в България (ФССБ) обявява покана за участие в Лаборатория за социални иновации. Целта е да се разработят иновативни услуги и продукти в сферата на домашната грижа.