Галерия

Детски център “Ронкали” е основан на 1. ноември 1995 г. Благодарение на материалната, духовната и методическа помощ на Католическа епархия Магдебург и Каритас Магдебург, а по-късно и с помощта на Сдружение „Св. Мавриций” към Каритас Магдебург сдружение „Детски център Ронкали” открива първия за България приют за безпризорни деца в Бургас.

През 2011 г. Сдружение „Каритас“ в Епархия Магдебург, фондациите „Либенау“ и „Св. Франциск Хайлигенбронн“, както и Социална асоциация “Св. Андрей”, Варна, поемат съвместното попечителство на Детски център „Ронкали“. През 2016 детският център се премства в квартал Ветрен.

Днес Центърът приема и се грижи за 15 безнадзорни деца от улицата, сираци и деца от семейства в неравностойно социално положение. Центърът работи денонощно и осигурява, близки до семейните условия за живот на децата – уютен дом, храна, облекло, битово обслужване, адаптационни и рехабилитационни индивидуални и групови програми, възпитание, психологическа подкрепа, занимания по интереси, възможности за образование. В Центъра се работи и със семействата и близките на децата за възстановяване и поддържане на семейните отношения, с оглед постигане на евентуално връщане на детето в семейна среда.

Целевата група, за която е предназначена услугата са деца в риск в общността на община Бургас на възраст от 4 до 16 години, а ако продължават да учат до 18 години. Това са деца без родители или ако имат семейства и близки, то те не полагат необходимите грижи за израстването им като социално зрели граждани, поради причини от различно социално-икономическо естество.