Галерия

Контакти

ул. Кирил и Методий 37, вх. офисен, офис 2
8000 Бургас
+359-568-215-85
+359-888-904-989
info@farburgas.eu
http://www.farburgas.eu/

Сдружение за демократично образование „ФАР“ е неправителствена организация, която предлага неформално гражданско образование за младежи и възрастни. Името на Сдружението ФАР е символ на неговата дейност.

Чрез нашите семинари, срещи и конференции имате възможност да откриете Европа и света, да вземете дейно участие в изграждането на демократичното общество в България, както и да станете европейски доброволец. При нас ще получите педагогическа подкрепа за всяка ваша идея, както и възможност да реализирате своите проекти и инициативи.

Нека заедно да положим основите на демократичната култура в България.

ФАР е иновативна структура за гражданско образование на младежи и възрастни в регион Бургас, развива национална и международна образователна дейност и цели с това да:

  • допринесе за изграждането на нова култура на учене чрез обсъждане на актуални проблеми на гражданското общество:
  • вземе активно участие в създаването на концепции за демократично развитие в Югоизточна Европа:
  • допринесе за придобиването на ключови компетенции от младите хора, което е важна предпоставка за тяхното активно участие в обществения живот:
  • подкрепи младите хора в откриването на шансове за развитие в собствената им страна