Галерия

Фондация „Символ на любовта“ е доставчик на социални услуги в Гоце Делчев и околията. Тя се основава за осъществяване на дейност с обществена полза. Управителен орган на фондацията е Управителният съвет, който се състои от двама български и трима немски членове, от страна на партниращите Свободни евангелски църкви в Германия.

 

Фондацията предоставя следните социални услуги финансирани от държавата дейности, с финансовата подкрепа на немските партньори:

 • Дневен Център за работа с деца с увреждания
 • Дневен център за възрастни с увреждания
 • Център за обществена подкрепа
 • Център за социална рехабилитация и интеграция.
 • Медицински център „Символ на надеждата“

Основните ни цели са:

 • Подкрепа на деца, младежи и възрастни хора с увреждания чрез рехабилитация, психологическа помощ, социални консултации.
 • Търсене на индивидуален подход към всеки човек с увреждане.
 • Осигуряване на добри специалисти
 • Развиване на самостоятелност у децата, младежите и възрастните хора.
 • Оказване на подкрепа за семействата на деца, младежи и възрастни хора с увреждания
 • социална работа със засегнатите от увреждането членове на семейството.
 • Интегриране на децата и младежите в образователната система на града.
 • Осигуряване на трудова дейност на младежите по време на престоя им в Дневния център за възрастни с увреждания.
 • Трудотерапия, арттерапия, музикотерапия и др.
 • Осигураване на мобилна грижа в домовете на трудноподвижните потребители.

Медицинският ни център осигурява възможност за лекарска подкрепа, медицинска грижа за лекуване на рани, декубитуси, превръзки в домовете.

Фондация „Символ на надеждата“ е надежден партньор на община Гоце Делчев и прилежащите села.