Председател на УС:

д-р Мартин Й. Иванов

председател на УС

Моб.: +359 (0)89 54 45 827

martin.j.ivanov@gmail.com

Представяне

Мартин Иванов е доктор по социология, главен асистент в Института по философия и социология на БАН, където през 2013 г. защитава дисертация за развитието на зелена енергетика в България.

Завръща се в България, след като през 2005 г. завършва политически науки в „Йохан Волфганг фон Гьоте”-Университет, Франкфурт на Майн, Германия. А от 2007 до 2013 г. работи в Международно дружество „Елиас Канети”, Русе. Там той основава и завежда направление „Гражданско образование”.

Мартин дълги години се ангажира в различни църковни социални и образователни проекти. Той е сред инициаторите за основаването на ФССБ и пръв нейн председател.

Професионалните му интереси са в областта на технологиите, иновациите, еко- и социалното предприемачество, както и неформалното образование.

Членове на УС:

Щефан Барт

Фондация Агапедия-България

stefan.barth@agapedia.de

Представяне

Щефан Барт е съосновател и управляващ директор на Фондация Агапедия. През 1995 г. той основава Фондацията заедно със съпругата си Марика Барт и бившия професионален футболист и национален треньор на Германия Юрген Клинсман, не само за да подпомагат деца в нужда в чужбина, но и в родната им провинция Баден-Вюртемберг, където са израстнали. През април 1996 г. стартират първите два проекта. Отворен е детски център за деца на възраст между 6-12 години в Еслинген на Некар и детски дом за изоставени бебета и малки деца в Брашов, Румъния. През 2001 г. са основани фондациите Агапедия в България и Република Молдова. През 2017 г. е основана Агапедия Грузия, която също се грижи за сираци и деца с тежък семеен произход. Щефан е един от инициаторите за създаването на ФССБ и в момента е член на нейния УС.

Стела Гачевска

Фондация Конкордия-България

stela.gachevska@concordia.bg

Представяне

Стела Гачевска е бивш изпълнителен директор на Фондация „Конкордия България” (до 2022 г. вкл.) Тя е дипломиран бакалавър по Психология и магистър по Клинична и консултативна психология. Основните професионални области, в които е ангажирана са в сферата на психологията, социалните дейности и развитие на човешките ресурси.

Присъединява се към екипа на Конкордия България през 2009 г.  и активно участва в стартирането и развитието на първите социалните услуги за деца и семейства в риск. Стела е ангажирана  в планирането на иновативни социални проекти, насочени към най-уязвимите групи, както и развитието и професионализирането на екипите. В периода от 2018 г. до 2022 г. вкл. тя поема цялостното ръководство на фондация „Конкордия България”, в качеството си на изпълнителен директор.

Професионалните интереси на Стела са свързани с разширяване на обхвата и подобряване качеството на социални услуги, насочени към деца, младежи и семейства в риск. Развитие в социалната сфера, социални политики и застъпничество.