ФССБ подкрепя подкрепящите!

 

На 31.10.2011 година 10 неправителствени организации в България се обединиха в общо сдружение – Федерация на социалните сдружения в България (ФССБ). От над 15 години организациите са активни в образователната, здравна и социална сфери с помощта на партньори от Германия и Австрия.

Мисия и визия

  1. Работи активно за социалната промяна в България.
  2. Представлява, подкрепя и вдъхновява своите членове в работата им с най-нуждаещите се хора.
  3. Споделя ноу-хау и опит на своите чуждестранни партньори.
  4. Изповядва ценностите на европейската християнска традиция.

Стратегическите цели на ФССБ са:

  1. Утвърждаване на дуалното обучение в социалните професии в България
  2. Внедряване на работещи модели за подкрепа в социалната сфера
  3. Насърчаване развитието на социалните иновации и предприемачество
  4. Институционално укрепване и устойчивост на сдружението и неговите членове

Структура на ФССБ