Представяне на резултатите от проект D-Care Labs в Будапеща

Председателят на УС на ФССБ д-р Мартин Иванов представи пред заключителното годишно разширено събрание на управителния съвет на TÖOSZ (Унгарската национална асоциация на общинските власти) на 13 декември в Будапеща уроците, изводите и резултатите от работата по проект D-Care Labs в България. В своята презентация пред кметовете от различните унгарски региони той подчерта необходимостта от…

Виж още

ЛабСИ представи своята работа пред академичната общност в страната

През октомври ръководителят на Лабораторията за социални иновации Анна Върбанова представи на два поредни академични форума резултатите от проект D-Care Labs.  Акцент на нейната презентация на Втората национална Конференция за неформално образование, проведена в София (13-15.10.2022) бе значението на дизайн-мисленето (водещата методология в проекта) като подход за създаване на иновации и изграждането на иновационна култура…

Виж още

Международна работна среща по проект D-Care Labs събра партньори от Дунавския регион

В периода 17-20.10.2022 г. Федерация на социалните сдружения в България / ФССБ бе домакин на вълнуваща среща на партньорите от Дунавския регион в рамките проект D-Care Labs за изграждане на Лаборатории за социални иновации в сферата на домашната грижа. Подобна структура бе успешно пилотирана от българския екип на ФССБ и конституирана като самостоятелно организационно звено в нейния…

Виж още

Кръгла маса „Европейски сертификат за грижа и бъдещето на социалните професии“ се проведе в София

На 14.06.2022 г. в Дома на Европа в София се проведе кръгла маса на тема „Европейски сертификат за грижа и бъдещето на социалните професии в България“, организирана от Център за професионално обучение „Св. Методий Славянобългарски“ към Федерацията на социалните сдружения в България. В присъствието на колеги от социалната сфера, доставчици на услуги, представители на институции…

Виж още