Галерия

Фондация Либенау подпомага хора, които се нуждаят от специфична подкрепа и насоки в това да бъдат колкото е възможно по-самостоятелни за участие и включване в съвременното общество.

 

Ние работим в сферите на образованието и обучението, социалното включване и участие на семействата, здраве, домашна грижа, както и социални услуги и продукти. Дали това са институционални грижи, грижи в общността или дома, услугите, които предлагаме са насочени към това, да помагаме на хората да си помогнат сами. Благодарение на широкообхватния спектър на нашите опции за подкрепа ние можем да създаваме решения,  базирани на индивидуалните потребности на всеки.

Нашите дейности се основават на християнските принципи, професионалната етика и устойчивия бизнес модел на развитие.

Основана през 1870 Фондация Либенау е организация с нестопанска цел, която има подразделения в Германия, Австрия, Италия, Швейцария, България и Словакия.