Новини и събития

Три дами социални предприемачи на среща с участниците в ЛабСИ

На 21.12. преди най-светлите празници участниците в ЛабСИ се срещнаха онлайн с три изключителни дами- социални предприемачи и иноватори – Надежда Савова (Мрежа Хлебни къщи), Христина Христова (Колелиба) и Силвия Узунова (Ферма Bioutiful).

Виж още

АСП и участниците в ЛабСИ дискутираха бъдещето на социалните услуги в България

На 14.12. във виртуална среда се състоя работна среща с представителя на Агенцията за социално подпомагане г-жа Мая Василева, която е асоцииран партньор по проекта „D-Care Labs“ с участниците в пилотния цикъл на ЛабСИ.

Виж още

Кои сме ние

Мисия и визия

На 31.10.2011 година 10 неправителствени организации в България се обединиха в общо сдружение – Федерация на социалните сдружения в България (ФССБ). От над 20 години организациите-членки са активни в образователната, здравна и социална сфери с помощта на партньори от Германия, Австрия и Нидерландия.

Екипът на ФССБ

Промяна

Работи активно за социалната промяна в България.

Вдъхновение

Представлява, подкрепя и вдъхновява своите членове в работата им с най-нуждаещите се хора.

Опит

Споделя ноу-хау и опит на своите чуждестранни партньори.

Ценности

Изповядва ценностите на европейската християнска традиция.

Дейности в социалната, образователната и здравна сфери с помощта на партньори от Германия, Австрия и Нидерландия

ФССБ ПОДКРЕПЯ ПОДКРЕПЯЩИТЕ

Направления

Институционално укрепване и устойчивост

 • обмен на добри практики и споделяне на опит
 • консултации и подкрепа по текущи въпроси
 • обучения
 • промотиране
 • съвместни проекти
 • застъпничество

Дуално обучение за социални професии

ЦПО „Св. Методий Славянобългарски“ съвместно с „Либенау България“ ЕООД, предлагащо:

 • обучения по професиите “социален асистент” и “сътрудник социални дейности”
 • консултации и тренинги по заявка от работодател
 • менторска подкрепа за служителите на различни нива

Развитие на социални иновации и предприемачество

Лаборатория за социални иновации (ЛабСИ), предлагаща:

 • обучения, консултации, менторска подкрепа за социални предприемачи
 • пре-акселераторска програма за социални старт-ъпи в сферата на домашните грижи
 • развитие на среда за социални инвестиции