Новини и събития

Представяне на резултатите от проект D-Care Labs в Будапеща

Председателят на УС на ФССБ д-р Мартин Иванов представи пред заключителното годишно разширено събрание на управителния съвет на TÖOSZ (Унгарската национална асоциация на общинските власти) на 13 декември в Будапеща уроците, изводите и резултатите от работата по проект D-Care Labs в България. В своята презентация пред кметовете от различните унгарски региони той подчерта необходимостта от…

Виж още

ЛабСИ представи своята работа пред академичната общност в страната

През октомври ръководителят на Лабораторията за социални иновации Анна Върбанова представи на два поредни академични форума резултатите от проект D-Care Labs.  Акцент на нейната презентация на Втората национална Конференция за неформално образование, проведена в София (13-15.10.2022) бе значението на дизайн-мисленето (водещата методология в проекта) като подход за създаване на иновации и изграждането на иновационна култура…

Виж още

Международна работна среща по проект D-Care Labs събра партньори от Дунавския регион

В периода 17-20.10.2022 г. Федерация на социалните сдружения в България / ФССБ бе домакин на вълнуваща среща на партньорите от Дунавския регион в рамките проект D-Care Labs за изграждане на Лаборатории за социални иновации в сферата на домашната грижа. Подобна структура бе успешно пилотирана от българския екип на ФССБ и конституирана като самостоятелно организационно звено в нейния…

Виж още

Кои сме ние

Мисия и визия

На 31.10.2011 година 10 неправителствени организации в България се обединиха в общо сдружение – Федерация на социалните сдружения в България (ФССБ). От над 20 години организациите-членки са активни в образователната, здравна и социална сфери с помощта на партньори от Германия, Австрия и Нидерландия.

Екипът на ФССБ

Промяна

Работи активно за социалната промяна в България.

Вдъхновение

Представлява, подкрепя и вдъхновява своите членове в работата им с най-нуждаещите се хора.

Опит

Споделя ноу-хау и опит на своите чуждестранни партньори.

Ценности

Изповядва ценностите на европейската християнска традиция.

Дейности в социалната, образователната и здравна сфери с помощта на партньори от Германия, Австрия и Нидерландия

ФССБ ПОДКРЕПЯ ПОДКРЕПЯЩИТЕ

Направления

Институционално укрепване и устойчивост

 • обмен на добри практики и споделяне на опит
 • консултации и подкрепа по текущи въпроси
 • обучения
 • промотиране
 • съвместни проекти
 • застъпничество

Дуално обучение за социални професии

ЦПО „Св. Методий Славянобългарски“ съвместно с „Либенау България“ ЕООД, предлагащо:

 • обучения по професиите “социален асистент” и “сътрудник социални дейности”
 • консултации и тренинги по заявка от работодател
 • менторска подкрепа за служителите на различни нива

Развитие на социални иновации и предприемачество

Лаборатория за социални иновации (ЛабСИ), предлагаща:

 • обучения, консултации, менторска подкрепа за социални предприемачи
 • пре-акселераторска програма за социални старт-ъпи в сферата на домашните грижи
 • развитие на среда за социални инвестиции