Международна работна среща по проект D-Care Labs събра партньори от Дунавския регион

В периода 17-20.10.2022 г. Федерация на социалните сдружения в България / ФССБ бе домакин на вълнуваща среща на партньорите от Дунавския регион в рамките проект D-Care Labs за изграждане на Лаборатории за социални иновации в сферата на домашната грижа. Подобна структура бе успешно пилотирана от българския екип на ФССБ и конституирана като самостоятелно организационно звено в нейния…