Галерия Агапедия означава „любов към децата“ и представлява мрежа от фондации, изпълняваща проекти за деца в пет европейски държави. Фокусът е върху социални, образователни и творчески програми за всички деца, но със специален фокус върху деца в неравностойно положение.   Още от 1995 г. Агапедия работи с два детски центъра в провинция Баден-Вюртемберг (Германия) и…