Представяне на резултатите от проект D-Care Labs в Будапеща

Председателят на УС на ФССБ д-р Мартин Иванов представи пред заключителното годишно разширено събрание на управителния съвет на TÖOSZ (Унгарската национална асоциация на общинските власти) на 13 декември в Будапеща уроците, изводите и резултатите от работата по проект D-Care Labs в България. В своята презентация пред кметовете от различните унгарски региони той подчерта необходимостта от…

ЛабСИ представи своята работа пред академичната общност в страната

През октомври ръководителят на Лабораторията за социални иновации Анна Върбанова представи на два поредни академични форума резултатите от проект D-Care Labs.  Акцент на нейната презентация на Втората национална Конференция за неформално образование, проведена в София (13-15.10.2022) бе значението на дизайн-мисленето (водещата методология в проекта) като подход за създаване на иновации и изграждането на иновационна култура…

Международна работна среща по проект D-Care Labs събра партньори от Дунавския регион

В периода 17-20.10.2022 г. Федерация на социалните сдружения в България / ФССБ бе домакин на вълнуваща среща на партньорите от Дунавския регион в рамките проект D-Care Labs за изграждане на Лаборатории за социални иновации в сферата на домашната грижа. Подобна структура бе успешно пилотирана от българския екип на ФССБ и конституирана като самостоятелно организационно звено в нейния…

Кръгла маса „Европейски сертификат за грижа и бъдещето на социалните професии“ се проведе в София

На 14.06.2022 г. в Дома на Европа в София се проведе кръгла маса на тема „Европейски сертификат за грижа и бъдещето на социалните професии в България“, организирана от Център за професионално обучение „Св. Методий Славянобългарски“ към Федерацията на социалните сдружения в България. В присъствието на колеги от социалната сфера, доставчици на услуги, представители на институции…

ФССБ подписа Меморандум за сътрудничество с Русенски университет „Ангел Кънчев“

На 10.06 в Русе, в рамките на кръгла маса „Заедно за един по-добър социално-екологичен свят без дискриминация“, посветена на 10-годишнината на професионално направление „Социални дейности“, бе подписан Меморандум за сътрудничество между Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Федерацията на социалните сдружения в България, в който се изразява общата готовност за взиамно сътрудничество в подкрепа постигането на…

Сдружението за подкрепа на лица с умствени затруднения, Варна представи социалната си иновация на форум в Унгария

  На 13.04 екипът на Сдружението за подкрепа на лица с умствени затруднения (с ДЦ „Ривиера“ и ЦСРИ „Чайка“), гр. Варна взеха участие в онлайн събитие за домашната грижа, организирано от Унгарската национална асоциация на местните власти (TÖOSZ). Г-жа Таня Момчева, ръководител на ДЦ „Ривиера“ и г-жа Пламена Койчева, ръководител на ЦСРИ „Чайка“ – участници…

Три дами социални предприемачи на среща с участниците в ЛабСИ

На 21.12. преди най-светлите празници участниците в ЛабСИ се срещнаха онлайн с три изключителни дами- социални предприемачи и иноватори – Надежда Савова (Мрежа Хлебни къщи), Христина Христова (Колелиба) и Силвия Узунова (Ферма Bioutiful).

АСП и участниците в ЛабСИ дискутираха бъдещето на социалните услуги в България

На 14.12. във виртуална среда се състоя работна среща с представителя на Агенцията за социално подпомагане г-жа Мая Василева, която е асоцииран партньор по проекта „D-Care Labs“ с участниците в пилотния цикъл на ЛабСИ.